• KADA: 27. april, 2017. u 20h
  • ULAZ: slobodan

Novosadski književni festival “Razgovori o ljubavi prema čitanju”

Izdavačka kuća Klio predstavlja knjigu:

“Srbi 1903-1914, Istorija ideja”

U razgovoru učestvuju:

  • Prof. Dr Miloš Ković, priređivač,
  • Prof. Dr Đorđe Đurić, jedan od autora,
  • Zoran Hamović, glavni urednik i
  • Đorđe Randelj, domaćin festivala

SRBI 1903–1914: Istorija ideja

Priredio Miloš Ković

Knjiga je posvećena jednoj od najvećih epoha srpske istorije. Doba kralja Petra I Karađorđevića, uoči samog Prvog svetskog rata, donelo je opšti preporod i izuzetna dostignuća u nauci, književnosti, umetnosti, muzici, politici, vojnoj veštini. Ona i danas jesu, i mogu da budu, uzor svakog duhovnog pregnuća u srpskoj kulturi.

U raspravama o uzrocima i povodima Prvog svetskog rata, stare teze o krivici Srbije za ovo svetsko krvoproliće, nekada negovane samo u zemljama koje su rat izgubile, sve su prisutnije u svetskoj akademskoj javnosti. Nameće se, zato, potreba da srpski stručnjaci iz različitih naučnih oblasti još jednom, iz današnje perspektive, na stogodišnjicu početka Prvog svetskog rata, razmisle o nizu pitanja koja postavlja istorija Srba i Evrope u sudbonosnoj 1914. godini.

Srpska nauka je, međutim, vreme od 1903. do 1914. odavno nazvala “zlatnim dobom” srpske kulture i politike. Ta ocena odnosi se kako na Srbiju, tako i na Srbe koji su tada živeli na teritorijama Crne Gore, Habsburške Monarhije, Osmanskog carstva, pa čak i na one u rasejanju, u dalekim SAD. Bilo je to doba Milana Rakića, Jovana Dučića, Vladislava Petkovića Disa, Sime Pandurovića, Bogdana Popovića, Jovana Skerlića, Slobodana Jovanovića, Stojana Novakovića, Milutina Milankovića, Mihajla Pupina, Nikole Tesle, Jovana Cvijića, Branislava Petronijevića, Nadežde Petrović, Koste Miličevića, Uroša Predića, Stevana Stojanovića Mokranjca, Živojina Mišića, Radomira Putnika, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, kralja Petra I Karađorđevića, Nikole Pašića, Milovana Milovanovića, Ljubomira Stojanovića.

Ko su bili ovi ljudi i kako današnje vreme vidi njihova dela? Ko su zaista bili Gavrilo Princip i Dragutin Dimitrijević Apis? U šta su verovale tadašnje srpske političke elite, ali i „obični ljudi“? Šta su za njih značile ideje nacije, demokratije i ljudskih prava? Kakav je bio stvarni uticaj krune, stranaka, oficira, seljačke većine na politički život zemlje? Ko su zaista bili ti seljaci-vojnici, koji su dobili epske bitke na Kumanovu, Bitolju, Bregalnici, Ceru, Kolubari, Solunskom frontu? Šta je bila „Mlada Bosna“? Kakvo je mesto Aneksione krize, Balkanskih ratova, Sarajevskog atentata u srpskoj i svetskoj istoriji toga doba?

U trotomnom kritičkom rečniku Srbi 1903-1914 na ova i mnoga druga pitanja svoje odgovore nudi niz vodećih srpskih istoričara, istoričara književnosti, istoričara umetnosti, filozofa, sociologa, antropologa, arheologa, muzikologa. Forma eseja posvećenim posebnim odrednicama omogućava savremenom čitaocu da jednoj velikoj i složenoj temi pristupi na svoj način, polazeći od pojmova i činjenica koje smatra najvažnijim, redosledom i putem koji sam odabere.

Miloš Ković

Miloš Ković (Šabac 1969) je docent na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Predaje opštu istoriju novog veka. Gostujući je predavač u Diplomatskoj akademiji MIP Republike Srbije i na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Njegove uže oblasti interesovanja su intelektualna istorija i istorija međunarodnih odnosa. Boravio je na stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Oksfordu 2004-2005. Učesnik je niza međunarodnih i nacionalnih naučnih konferencija u Firenci, Londonu, Beču, Jeni, Moskvi, Petrogradu, Sofiji. Objavio je niz radova u međunarodnim i nacionalnim stručnim časopisima. Pored ostalog, objavio je knjigu Disraeli and the Eastern Question u izdanju Oxford University Press (2011).